Svenska Tragerföreningens styrelse 2020

Svenska Tragerföreningens hade årsmöte den 19 april via Skype och en ny styrelse för verksamhetsåret 2020 valdes. 

Tack alla i Svenska Tragerföreningen - tulpanbukett

Svenska Tragerföreningens styrelse 2020

Ordförande: Jan Fogel
Sekreterare: Birgitta Hultqvist
Kassör: Margaret Gyllenpalm
Ordinarie ledamöter: Ann-Charlotte Fogel, Maggi Ronnell
Suppleanter: Åsa Lundell, Sandra Riomar
Internationell representant Trager International (TI): Jan Fogel
__

Revisor: Göran Ronnell
Valberedning: Bo Ahlinder

De två närmaste styrelsemötena äger rum 14 maj och 11 juni 2020. 

Om Svenska Tragerföreningen