Bo Gyllenpalm leder nya satsningar inom Trager®

Bo Gyllenpalm är sedan 2012 Svenska Tragerföreningens ordförande och är utbildad inom Trager i England. Han är även Svenska Tragerföreningens representant i Committe of Trustees (COT), en kommitté där internationella Tragerfrågor diskuteras. Viktigaste frågan just nu är att öka kännedomen om Trager, både internationellt och i Sverige.  
Bo Gyllenpalm, ordförande i Svenska Tragerföreningen 
- Viktigast just nu är att marknadsföra Trager så att vi blir mer kända och accepterade som behandlingsmetod. Min vision är att göra Trager mer känt och attrahera fler att prova på Trager, så att vi både får fler studenter och Tragervänner. Som en del i detta är nu vår nya hemsida trager.se, säger Bo Gyllenpalm.

Doktorerat i kreativt ledarskap
Bo Gyllenpalm har en mångsidig bakgrund vad gäller både studier och jobb. Utlandsstudier tog honom till USA där han doktorerade med en avhandling om Ingmar Bergman och kreativt ledarskap. Sedan 30 år är han egen företagare inom ledarskapsutbildning och det var genom sin fru Margaret, som är diplomerad Tragerterapeut, som han kom i kontakt med Trager. Bo Gyllenpalm undervisar även i USA vid Fielding Graduate University www.fielding.edu i Santa Barbara, där han sitter med i styrelsen som enda icke amerikan.

Leder World Caféer
Bo är en van styrelseledamot. Bland annat sitter han i styrelsen för The World Café Community Foundation www.theworldcafe.com. World Café är en metod för att i stora grupper föra en dialog om någon fråga som är viktig för alla inblandade. Under det internationella Tragersymposiet i Italien hösten 2012 ledde han flera World Caféer där olika internationella frågor om Trager diskuterades.

 2013-09-22