Artiklar om Trager®

Här finns ett antal artiklar om TRAGER på engelska; dels artiklar om TRAGER:s effekter på olika sjukdomstillstånd, dels artiklar av mer allmän karaktär och reportage om TRAGER för idrottare, dansare samt hur TRAGER kan underlätta tillvaron när vi blir äldre. 

Trager Approach - Ibland kan kuddar vara till hjälp vid en session.

Kuddar kan vara till hjälp så det känns bekvämt på behandlingsbänken.

Om TRAGER:s effekter vid olika sjukdomstillstånd:

Fibromyalgi

New possibilities for Fibromyalgia

Multiple Sclerosis (MS)

TRAGER for Multiple Sclerosis

Smärta i spända käkar

A New Way to Find Relief

Parkinsons sjukdom

TRAGER as an Adjunct Therapy for Parkinson´s Disease
TRAGER Helps Gait in Parkinson´s
McGill University Research on Parkinsons´s Rigidity

Flertalet av artiklarna är publicerade med tillstånd från TRAGER Canada, www.trager.ca

Fler artiklar och forskning om TRAGER Approach:

United States Trager Association

___

Svenska Tragerföreningen
www.trager.se

/Sidan uppdaterad 2019-12-07