Låt dig vaggas till bättre hälsa

Välkommen att upptäcka TRAGER® Approach

TRAGER® Approach är ett sätt att öka livskvalitén såväl fysiskt, psykiskt som emotionellt. Genom beröring med mjuka, vaggande rörelser och enkla rörelseövningar är TRAGER ett behagligt sätt att nå ökad rörlighet och fördjupad avspänning. Med TRAGER lär du dig att på ett tidigt stadium känna igen signalerna på spänningar, stress och vad du kan göra åt det.


TRAGER passar särskilt bra för dig som

  • har stress- och spänningsrelaterade besvär,
  • har besvär från rygg, nacke och axlar, 
  • är spänd i käkarna, 
  • har nedsatt rörlighet efter exempelvis olycksfall eller sjukdom,
  • vill förbättra din kroppshållning, andning och få ökad energi.


Tanken är att förmedla ett mjukt, fritt och harmoniskt sätt att vara i sin kropp och att lösa upp medvetna och omedvetna spänningar som kan yttra sig som smärta, stelhet och begränsad rörelseförmåga. TRAGER är också en väg till personlig utveckling och självinsikt. Ytterst handlar TRAGER om upplevelsen av att kropp och själ är en enhet.
_____

Svenska Tragerföreningen
www.trager.se