Mentastics® - rörelseövningar

Mentastics rörelseövningar - armar Trager Mentastics armrörelser grupp Trager Mentastics armövningar

Bilder på Trager Mentastics - rörelseövningar.
Tryck på bilderna för att förstora dem
.

MENTASTICS® är mjuka, enkla rörelseövningar med syfte att vi ska kunna röra oss mjukare, lättare och mer avspänt. Det är ett sätt att med öppen nyfikenhet och lyhördhet öka medvetenheten om vår kropp, allt utifrån våra egna förutsättningar. Rörelserna kan vara såväl meditativa som lekfulla och är ett viktigt komplement till själva TRAGER-sessionen för att återskapa och behålla känslan av lätthet och mjukhet efter en session. 

Utforska och känna vikten

Rörelseövningarna utvecklades av medicine doktor Milton Trager, som även myntade själva ordet MENTASTICS, ett uttryck skapat från engelskans ”mental gymnastics” – mental gymnastik. Centralt i MENTASTICS är att utforska och känna vikten i kroppens rörelser och återkommande fråga: ”Hur kan jag röra mig mer avspänt, med mindre ansträngning?", ”Hur kan den här rörelsen kännas lättare, friare? Och ännu friare än det här?”. 

Genom de mjuka rörelserna kan vi hitta styrka, balans, smidighet – men även vila och avspänning i vår kropp. Rörelserna kan utföras både med eller utan musik, individuellt eller i grupp, helt fristående eller i samband med en TRAGER-session.

”Mentastics are never about how many, 
how fast, how far or how physically powerful 
the movements are.
Mentastics are done 
with the feeling of how light, 
how beautiful, how free, how complete 
the movements can be.”

- Milton Trager - 

___

Svenska Tragerföreningen
www.trager.se

/Sidan uppdaterad 2019-03-30