Om Svenska Tragerföreningen

Svenska Tragerföreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening, som har till uppgift att verka för seriösa studier av Trager® psykofysisk integrering och Mentastics® rörelseövningar. Föreningen grundades 1983 och vill främja människors fysiska och psykiska hälsa samt sprida kunskap om Trager och Mentastics. Vidare vill föreningen verka för fortsatt utbildning inom Trager, samt stödja och inspirera föreningens medlemmarna i deras fortsatta utövande av Trager. Svenska Tragerföreningen är öppen för alla som önskar delta eller stödja verksamheten.

Årsavgift

Medlem blir den som betalar årsavgiften på 250:- till Svenska Tragerföreningen,
plusgiro 20 12 42-5.

Bli Tragervän

Vill du stödja Svenska Tragerföreningens verksamhet utan att själv vara aktiv som Tragerterapeut eller student går det bra att bli Tragervän. Som Tragervän får du regelbunden information från Svenska Tragerföreningen samt inbjudningar till kurser och andra evenemang gällande Trager. Du blir Tragervän genom att betala in årsavgiften 250:- på plusgiro 20 12 42-5 Svenska Tragerföreningen. Var noga med att skriva namn, adress, telefon och e-post. Vi skickar information via e-post i så stor utsträckning som möjligt.

Styrelsen 2016

Ordförande: Bo Gyllenpalm
Sekreterare: Mygg Hellbom
Kassör: Margaret Gyllenpalm
Ordinarie ledamöter: Jan Fogel, Maggi Ronnell
Suppleanter: Birgitta Hultqvist, Anette Lindahl, 
Åsa Lundell, Sandra Riomar.

Årsmöte 2017

Svenska Tragerföreningens årsmöte 2017 äger rum lördag 25 mars kl 13.00 i Stockholm. Kallelse har skickats ut till föreningens medlemmar och till Tragervänner. 

Läs artikel om ordförande Bo Gyllenpalm 

/Sidan uppdaterad 2017-03-02