Hoppa till huvudinnehåll

Artiklar om Trager®

Artiklar om Trager®

Här finns ett antal artiklar om Trager® på engelska; dels artiklar om Trager®:s effekter på olika sjukdomstillstånd, dels artiklar av mer allmän karaktär och reportage om Trager® för idrottare, dansare samt hur Trager® kan underlätta tillvaron när vi blir äldre. 

Kuddar gör Tragersessionen bekväm.
Kuddar kan vara till hjälp så det känns bekvämt på behandlingsbänken.

Om Trager:s effekter vid olika sjukdomstillstånd:

Fibromyalgi
Multipel skleros (MS)
Smärta i spända käkar
Parkinsons sjukdom

Flertalet av artiklarna är publicerade med tillstånd från TRAGER Canadawww.trager.ca

Fler artiklar och forskning om Trager Approach

___

< Litteratur om Trager Approach