Utbildning till Tragerterapeut

Vägen till att bli certifierad som diplomerad TRAGER® terapeut är både spännande och utvecklande. Tragerutbildningen riktar sig till alla som är intresserade av personlig utveckling och känner en nyfikenhet av att integrera det med kroppskännedom, rörelse och avspänning.

Om utbildningen

Längden på utbildningen varierar i regel mellan 1,5-3 år. Utbildningen består i huvudsak av tre utbildningsblock (Steg 1-3). Varje påbörjat block startar med en sexdagars kurs med påföljande övningsperiod. Eleven går in i en process som är olika lång för varje person. Under övningsperioden övar sig eleven att "ge sessioner", "ta emot sessioner", går på repetitionsdagar samt får individuella handledningar av lärare.

Tragerkurs på Tjörn sommaren 2017.

Vidareutbildning i TRAGER på Billströmska folkhögskolan på Tjörn sommaren 2017.

Dokumentation 

Eleven dokumenterar sina erfarenheter under utbildningstiden. Före varje påbörjat utbildningsblock ska eleven få en rekommendation av behörig handledare eller instruktör för att gå vidare till nästa steg. Utöver den anatomi och Mentastics som ingår i kurserna, har Tragerutbildningen specifika kurser där man fokuserar på Mentasticsrörelser samt på anatomi (Trageranatomi).

Studier på deltid

Studierna går bra att kombinera med förvärvsarbete eftersom kurserna läggs i samband med helger. Handledningstillfällena bokas individuellt med handledare. Sammanhängande kursdagar är som längst sex dagar utspridda vid fyra olika tillfällen. 

Internationell utbildning

Eftersom utbildningen är internationell anpassas den efter varje lands lagar, behov och regler. Den huvudsakliga utbildningen görs av internationellt certifierade instruktörer, som undervisar världen över. I Sverige finns en svensk instruktör, vilket gör att utbildningen här är på svenska. För att få så mycket variation som möjligt, undervisar även instruktörer från andra länder en del av kurserna. Språket är då engelska, men det finns alltid översättning till hands.

Under utbildningsperioden får eleven inte ta betalt för sina sessioner eller presentera sig som färdig TRAGER®terapeut

Kursplan Tragerutbildning (pdf)

___

Svenska Tragerföreningen
www.trager.se

/Sidan senast uppdaterad 2020-10-22