Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning till Trager®terapeut

Vägen till att bli certifierad som diplomerad TRAGER® terapeut är både spännande och utvecklande. Tragerutbildningen riktar sig till dig som är intresserade av personlig utveckling och känner en nyfikenhet av att integrera det med kroppskännedom, rörelse och avspänning. Här är några exempel.

För dig som

  • vill ha en förändring i ditt liv och utöva ett nytt yrke som kan integrera inom många områden.
  • är terapeut inom friskvård, psykologi etc.
  • är massör och önskar en fortbildning och fördjupning.
  • arbetar med barn, ungdom eller vuxna inom vård, skola och omsorg.
  • utövar eller är pedagog inom dans, teater, musik, konst, gymnastik och idrott med mera.
  • samverkar med människor inom olika yrkesområden.

Om utbildningen

Längden på utbildningen varierar i regel mellan 1,5-3 år. Utbildningen består i huvudsak av tre utbildningsblock (Steg 1-3). Varje påbörjat block startar med en sexdagars kurs med påföljande övningsperiod. Eleven går in i en process som är olika lång för varje person. Under övningsperioden övar sig eleven att "ge sessioner", "ta emot sessioner", går på repetitionsdagar samt får individuella handledningar av lärare.

Jan Fogel undervisar vid en Trager fortbildningskurs.
Tragerinstruktör Jan Fogel undervisar under en fortsättningskurs i Trager Approach.

Dokumentation 

Eleven dokumenterar sina erfarenheter under utbildningstiden. Före varje påbörjat utbildningsblock ska eleven få en rekommendation av behörig handledare eller instruktör för att gå vidare till nästa steg. Utöver den anatomi och Mentastics som ingår i kurserna, har Tragerutbildningen specifika kurser där man fokuserar på Mentasticsrörelser samt på anatomi (Trageranatomi).

Studier på deltid

Studierna går bra att kombinera med förvärvsarbete eftersom kurserna läggs i samband med helger. Handledningstillfällena bokas individuellt med handledare. Sammanhängande kursdagar är som längst sex dagar utspridda vid fyra olika tillfällen. 

Hur rör sig ryggraden, muskler och alla organ när vi vaggar våra klienter? Bild från anatomikurs.

Internationell utbildning

Eftersom utbildningen är internationell anpassas den efter varje lands lagar, behov och regler. Den huvudsakliga utbildningen görs av internationellt certifierade instruktörer, som undervisar världen över. I Sverige finns en svensk instruktör, vilket gör att utbildningen här är på svenska. För att få så mycket variation som möjligt, undervisar även instruktörer från andra länder en del av kurserna. Språket är då engelska, men det finns alltid översättning till hands.

Under utbildningsperioden får eleven inte ta betalt för sina sessioner eller presentera sig som färdig TRAGER® terapeut.

Kursort & datum

Tragerutbildningen äger rum hos Studio Fogel i Rönnäng på Tjörn. Nästa start planeras till 2023.

Kursplan

Kontakt

Vid frågor kontakta Jan Fogel, Tragerinstruktör, Studio Fogel.

__

< Diplomerade Trager® terapeuter
Kurser >