Mentastics® - rörelseövningar

TRAGER MENTASTICS® är mjuka, enkla rörelseövningar och ett sätt att med öppen nyfikenhet och lyhördhet öka medvetenheten om vår kropp och hur vi kan röra oss mjukare, lättare och friare.  Allt utifrån våra egna förutsättningar.

Trager Mentastics - rörelseövningar armar

 Hur kan armen kännas lättare, friare? Och ännu friare än det här? 

Känsla av lätthet och mjukhet

Rörelserna kan vara såväl meditativa som lekfulla och är ett viktigt komplement till själva TRAGER-sessionen för att återskapa och behålla känslan av lätthet och mjukhet efter en session. Övningarna utvecklades av Milton Trager, som även myntade själva ordet MENTASTICS - ett uttryck skapat från engelskans ”mental gymnastics” – mental gymnastik. 

Trager Mentastics - rörelseövningar

Hur kan handen kännas lättare, friare och mjukare? Här gör vi enkla rörelseövningar som du kan göra i din vardag.

Hur kan rörelsen kännas lättare, friare?

Centralt i MENTASTICS är att utforska och känna vikten i våra rörelser och återkommande ställa frågorna: ”Hur kan jag använda min kropp för att kunna röra mig mer avspänt, med mindre ansträngning?", ”Hur kan den här rörelsen kännas lättare, friare? Och ännu friare än det här?”. 

Styrka, balans - men även vila och avspänning

Genom de mjuka rörelserna kan vi hitta styrka, balans, smidighet – men även vila och avspänning i vår kropp. Rörelserna kan utföras både med eller utan musik, individuellt eller i grupp, helt fristående eller i samband med en TRAGER-session.

___

Svenska Tragerföreningen
www.trager.se

/Sidan uppdaterad 2019-12-07