Litteratur om Trager®

Några exempel på litteratur om TRAGER:

Böcker om Trager

 

Moving Medicine
The life and work of Milton Trager M.D

Författare: Jack Liskin. 1996, Station Hill Press, ISBN 0-88268-196-6

TRAGER Mentastics -
movement as a way to agelessness

Författare:  Milton Trager M.D. och Cathy Guadagno
1987, Station Hill Press, ISBN 0-88268-048-X

 
Job´s Body
A Handbook for bodywork

Författare: Deane Juhan
1998, Station Hill Press (första upplagan 1987), ISBN 1-58177-022-7

TRAGER for Self-Healing:
A Practical Guide for Living in the Present Moment 
Författare: Audrey Mairi

Genom kroppen 
Bortom kroppen -
En upptäcktsresa vid kroppens gränser
Författare: Tomas Kumlin
2006 Uppsala universitet ISBN 91-506-1844-X
Doktorsavhandling där Trager är en av flera kroppsterapier i studien.

___

Svenska Tragerföreningen
www.trager.se

/Sidan uppdaterad 2018-08-20