Om Svenska Tragerföreningen

Svenska Tragerföreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening, som har till uppgift att verka för seriösa studier av TRAGER® psykofysisk integrering och Mentastics® rörelseövningar. 

Diplomerade Tragerterapeuter på kurs juni 2017 trager.se

Diplomerade TRAGER®terapeuter - medlemmar i Svenska Tragerföreningen - på vidareutbildning sommaren 2017. Längst fram TRAGER®instruktör Jan Fogel.

Föreningen grundades 1983 och vill främja människors fysiska och psykiska hälsa samt sprida kunskap om TRAGER och Mentastics. Vidare vill föreningen verka för fortsatt utbildning inom TRAGER, samt stödja och inspirera föreningens medlemmar i deras fortsatta utövande av TRAGER. Svenska Tragerföreningen är öppen för alla som önskar delta eller stödja verksamheten.

Bli medlem

Medlem blir den som betalar årsavgiften på 250:- till Svenska Tragerföreningen,
bankgiro 5274 - 4471, Tjörns Sparbank. OBS! Nytt bankgiro fr.o.m. januari 2019.

Bli Tragervän

Vill du stödja Svenska Tragerföreningens verksamhet utan att själv vara aktiv som TRAGER®terapeut eller student går det bra att bli Tragervän. Som Tragervän får du regelbunden information från Svenska Tragerföreningen samt inbjudningar till kurser och andra evenemang gällande TRAGER. Du blir Tragervän genom att betala in årsavgiften 250:- på bankgiro 5274 - 4471, Tjörns Sparbank, Svenska Tragerföreningen. Var noga med att skriva namn, adress, telefon och e-post. Vi skickar information via e-post i så stor utsträckning som möjligt.

Styrelsen 2019

På Svenska Tragerföreningens årsmöte söndag 17 mars 2019 i Stockholm valdes följande styrelse:

Ordförande: Jan Fogel
Sekreterare: Birgitta Hultqvist
Kassör: Margaret Gyllenpalm
Ordinarie ledamöter: Maggi Ronnell, Ann-Charlotte Fogel
Suppleant: Åsa Lundell, Mygg Hellbom
Revisor: Göran Ronnell
Valberedning: Bo Ahlinder

___

Svenska Tragerföreningen
www.trager.se

/Sidan uppdaterad 2019-03-20